Vil stemme mot økning av bompengesatsene

Harstad høyre vil ikke være med på en økning av bompengeavgiften i Harstadpakken.