Vard kan kome på italienske hender

Verftskonsernet Vard kan kome på italienske hender dersom hovudaksjonæren får gjennomslag for planane sine.