Trekker seg fra omdiskutert Barbie-rolle

US-ENTERTAINMENT-AMPAS-GOVERNORS AWARDS 

Trekker seg fra
omdiskutert
Barbie-rolle