Tilrår at berre personbilar får køyre gjennom Utvik

Kun personbilar vil få køyre over i første omgang.