Standard Drilling melder om innsidekjøp

Innsider sikrer seg aksjer i S.D. Standard Drillings reparasjonsemisjon.