Norge forsvarer alkohol-loven i Finalnd

Norge forsøker å motarbeide Finlands ønske om å liberalisere landets alkohollov.