Meglerhus: – Svake trafikktall fra Norwegian

Pareto Securities hadde forventet en høyere kapasitetsutnyttelse og kabinfaktor i juni.