Derfor blir hjernen lurt av rus

Helene flytter inn på Tyrili 

Derfor blir hjernen lurt av rus