Ansatte i Nordsjøen: Holder tett om ADHD-diagnose

En mann holder hendene foran seg 

Ansatte i Nordsjøen:
Holder tett om
ADHD-diagnose