515 nordmenn holdt 14 milliarder kroner skjult

Til sammen 515 nordmenn meldte seg for skattemyndighetene i fjor og oppga at de har unndratt til sammen 14 milliarder kroner fra beskatning.